शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ १० – 書 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

書 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला । हजुरहरुलाई जापानी भाषा कत्तिको गार्हो लाग्छ ? प्राय नेपालीहरुलाई सबै भन्दा गार्हो लाग्ने जापानी अक्षर खान्जी नै हो । जापानी अझरमा…

Continue Reading

शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ९- 生 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

生 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला । हजुरहरुलाई जापानी भाषा कत्तिको गार्हो लाग्छ ? प्राय नेपालीहरुलाई सबै भन्दा गार्हो लाग्ने जापानी अक्षर खान्जी नै हो । जापानी अझरमा…

Continue Reading

शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ८ – 先 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

先 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला । खान्जी पाठ ८ – 先 उच्चहरण – सेन अर्थ – अगाडि यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु – 先生 ( सेन्सेइ ) –…

Continue Reading

शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ७ – 子 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

子 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला । खान्जी पाठ ७ – 子 उच्चहरण – को अर्थ – बच्चा यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु – 子 ( को ) –…

Continue Reading

शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ६ – 食 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

食 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला । खान्जी पाठ ६ – 食 उच्चहरण – स्योकु अर्थ – खाने, खानेकुरा यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु – 食う ( कुउ…

Continue Reading

शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ५ – 出 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

出 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला । खान्जी पाठ ५ – 出 उच्चहरण – दे,स्युचु अर्थ – बाहिर जाने ढोका वा बाटो, निस्कनु यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु – 出世…

Continue Reading

शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ४ – 天 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

天 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला । उच्चहरण – तेन, अर्थ – स्वर्ग, आकाश, राजकिय यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु – 天然(तेन्नेन) – प्रकृती 天才 ((तेन्साइ)– प्रतिभाशाली 天気(तेन्की)…

Continue Reading

शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ३ – 話 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

खान्जी पाठ ३ – 話 話 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला । खान्जी पाठ ३ – 話 उच्चहरण –  वा , हानासु , हानासी अर्थ –बोल्नु , काल्पनिक कथा यस…

Continue Reading

शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ २ – 友 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

खान्जी पाठ २ – 友 友 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला । खान्जी पाठ २ – 友 उच्चहरण – युउ,तोमो अर्थ – साथी यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु – 友 (…

Continue Reading

शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ १ – 前 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

खान्जी पाठ १ – 前 前 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला । हजुरहरुलाई जापानी भाषा कत्तिको गार्हो लाग्छ ? प्राय नेपालीहरुलाई सबै भन्दा गार्हो लाग्ने जापानी अक्षर…

Continue Reading