शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ३ – 話 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

खान्जी पाठ ३ – 話

話 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला ।

खान्जी पाठ ३ – 話
उच्चहरण –  वा , हानासु , हानासी
अर्थ –बोल्नु , काल्पनिक कथा
यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु –
 • 電話 (denwa) – टेलिफोन
 • 会話 ( खाइवा ) – कुराकानी
 • 話題 (वादाइ)  – प्रसंग, छलफलको कुरा
 • 神話 ( सिन्वा )  – पौराणिक कथा
 • 世話 ( सेवा ) – ख्याल ( जस्तै ” हेरविचार ” )
 • 対話 ( ताइवा ) – वार्ता
 • 手話 ( स्युवा ) – संकेत वा ईशारा गरेर बोलिने भाषा
 • 実話 (( जिचुवा ) – सत्य कथा
 • 話法 ( वाहोउ )  – व्याख्या
 • 通話 ( चुउवा ) – फोन कल
 • 童話 ( दोउवा ) – परिको कथा
 • 談話 ( दान्वा )  – कुराकानी, सम्बाद
 • 話術 ( वाज्युचु ) – बोल्ने शैली
 • 昔話 ( मुखासीबानासी ) – पुरानो कथा
 • 話合い ( हानासीआइ ) – छलफल
 • 作り話 ( चुकुरीबानासी ) – बनावटी लेख वा रचना
 • 受話器 ( ज्युवाकि ) – टेलिफोन उठाउदा प्रयोग गरिने साधन
 • 公衆電話 ( कोउस्युउदेन्वा ) – सार्वजनिक टेलिफोन

2 thoughts on “खान्जी पाठ ३ – 話 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *