भाषा

जापानमा घुमघामका लागि निस्कँदा काम लाग्ने १९ वाक्यांशहरू

जापानमा हुनुहुन्छ भने विदाको समयमा पक्कै पनि घुमघाम गर्न मन पराउनुहुन्छ नै होला । घुम्न जान लागेको स्थानका बारेमा सबैकुरा थाहा छैन भने सोध्नुपर्ने हुनसक्छ, आज हामी सोही बेला प्रयोग हुने जापानी भाषाका वाक्यहरुका वारेमा जानकारी दिंदैछौं । यो जानकारी विशेषगरि जापानी भाषा सिक्दै गर्नुभएका साथीहरुका लागि हो ।

1. 地図をください。 (चिजु वो कुदासाइ ) – के तपाई मलाई नक्सा दिनसक्नु हुन्छ ?

2. 写真を撮ってもいいですか? (स्यासिन वो तोत्तेमो इइ देस्का ?) – के म फोटो लिनसक्छु ?

3. 街の中心にはどのように行けばいいですか? (माची नो च्युसिन नि वा दोनोयोउनी इकेबा इइ देस्का ?) – शहरको केन्द्रभागमा कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ ?

4. 観光案内所(かんこうあんないしよ)はどこですか? (खान्कोउअन्नाइस्यो वा दोको देस्का ? ) – पर्यटक जानकारी केन्द्र कहाँ छ?

5. どこか面白いところを教えてください。 (दोकोका ओमोसिरोइ तोकोरो वो ओसिएत्ते कुदासाइ ) – के तपाईं मलाई केही रोचक स्थानहरू बताउन सक्नुहुन्छ?

6. それはここから遠いですか? (सोरेवा कोकोकारा तोओइ देस्का ?) – त्यो स्थान यहाँबाट टाढा छ?

7. そこまで歩いて行けますか? (सोको मादे आरुइते इकेमास्का ?) – त्यो स्थानसम्म हिडेर जान सकिन्छ ?

8. 歩いてどのくらいかかりますか? (आरुइते दोनोकुराइ खाकारीमास्का ?) – हिँडेर कति समय लाग्छ ?

9. 何時頃戻りますか? (नान्जी गोरो मोदोरीमास्का ?) – हामी कति बजे फर्कन्छौँ ?

10. お土産屋さんがありますか? (ओमियागेयासान गा आरिमास्का ? ) – के यहाँ उपहार पसल छ?

11. お土産を買いたいんですがここで止まれますか? (ओमियागे वो खाइताइन देस्गा कोको दे तोमारेमास्का ?) – मलाई उपहार किन्न मन लागेको छ , के यहाँ रोक्न सक्नुहुन्छ ?

12. 美術館(びじゅつかん)はどこですか? (बिज्युचुकान वा दोको देस्का ?) – सङ्रग्राहलय कहाँ छ ?

13. 公園はどこですか? (कोउएन वा दोको देस्का ?) – यहाँ पार्क कहाँ छ ?

14. ここで写真撮ってもいいですか? (कोको दे स्यासिन तोत्तेमो इइ देस्का ?) – यहाँ फोटो खिच्न पाइन्छ ?

15. 写真撮ってもらってもいいですか? ( स्यासिन तोत्ते मोरात्तेमो इइ देस्का ?) – के तपाई मेरो फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ ?

16. 開館時間(かいかんじかん)は何時ですか? (खाइकानजिखान वा नान्जी देस्का ? ) – खुल्ला हुने समय कति बजे हो ?

17. 何時に閉まりますか? (नान्जी नि सिमारीमास्का?) – कति बजे बन्द हुन्छ ?

18. 入場料(にゅうじょうりょう)はいくらですか? (न्युउज्योउर्योउ वा इकुरा देस्का? ) – प्रवेश द्वार शुल्क कति हो ?

19. 私はどうやって行けばいいですか? (वातासी वा दोउयात्ते इकेबा इइ देस्का ?) – म कसरी गएँ राम्रो हुन्छ ?

आशा छ यि वाक्यहरु जानिराख्नुभयो भने अवश्य पनि काम लाग्नेछन् । जापानी भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो जानकारीले पक्कै पनि तपाईलाई सहयोग गर्नेछ । उपयोगी लागेमा सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याइदिनुहोला ।

जापानी व्याकरण,उच्चारण , वाक्यांश , खान्जी र शबदको बारेमा अथवा केही सुझाव दिन चाहानुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज Nepali Jisyoमा इन्बक्स गर्नुहोला। हजुरहरुलाई जापानी भाषा अथवा जापानमा बिधार्थी जिवनको बारेमा बुझ्न परेमा njisyo@gmail.com मा मेल गर्नुहोला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *