भाषा

जापानमा किनमेल गर्दा काम लाग्ने १० वाक्यांशहरू

जापानी भाषा नजानेर सामान किनमेल गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने जानकारी सहित केही समय अघिनै हामीले यो पोष्टमा लेखेका थियौ । आज भने किनमेलका लागि बजार निस्कँदा प्रयोग हुने जापानी भाषाका वाक्यांसहरुका वारेमा जानकारी दिंदैछौं । यि वाक्यहरु विशेषगरि कपडा तथा इलेक्ट्रिक सामानहरु किन्ने समयमा बढि प्रयोगमा आउँछन् । जापानमा नयाँ हुनुहुन्छ र जापानी भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ भने यि कुरा अवश्यपनि तपाईलाई काम लाग्नेछ ।

1. ちょっと見るだけです。 (च्योत्तो मिरु दाके देस) – म हेर्न मात्र चाहान्छु ।

2. これはいくらですか? (कोरे वा इकुरा देस्का ?) – यसको मूल्य कति हो ?

3. セール商品はどこにありますか? (सेरु सो–हिन वा दोको नि आरिमास्का ?) – सेल लागेका सामानहरु कता छन् ?

4. ここは免税にできますか? (कोको वा मेन्जाइ नि देकिमास्का ?) – के तपाई यही भन्सार छुट दिन सक्नुहुन्छ ?

5. これをください。 (कोरे वो कुदासाइ) – कृपया, मलाई यो दिनुहोस् ।

6. レシートをください。 (रेसित्तो वो कुदासाई) – कृपया रसिद दिनुहोस् ।

7. 賞味期限はいつまでですか? (सोमी किगेन वा इचु मादे देस्का?) – सबैभन्दा उत्तम प्रयोग अवधि कहिलेसम्म हो ?

8. 試着できますか? (सिच्याकु देकिमास्का?) – के म एकपटक लगाएर हेर्नसक्छु ?

9. これは日本製ですか? (कोरे वा निहोन्–सेइ देस्का?) – के यो जापानमै बनेको हो ?

10. 英語の説明書はありますか? (एइगो नो सेचुमेई–सो वा आरिमास्का?) – अंग्रेजीमा लेखिएको निर्देशिका छैन ?

माथि उल्लेखित वाक्यांशहरु जानिराख्नुभयो भने जापानमा रहेका कपडा पसल तथा इलेक्ट्रिक स्टोरहरुमा सामान किन्दा धेरै सजिलो हुन्छ । उपयोगी लागेमा सेयर गरेर साथीभाईमाझ पनि पुर्याइदिनुहोस् न है ।

2 thoughts on “जापानमा किनमेल गर्दा काम लाग्ने १० वाक्यांशहरू

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *