भाषा

दैनिक प्रयोग गरिने सामान्य वाक्याँशहरु ।

जापानमा विभिन्न भिषामा नेपालीहरु आउनुहुन्छ, विद्यार्थी, कामदार, प्रशिक्षार्थी कामदार, डिपेन्डेन्ट र अन्य । भाषा विद्यार्थीका रुपमा जापान आउँदा आइसकेपछि नियमित भाषा नै पढ्नुपर्ने भएकाले जापानी भाषा सिक्ने काम अरुलाई भन्दा सहज हुन्छ, अन्य भिषामा आउने मध्ये धेरैका लागि भने जापानी भाषा ‘फलामको चिउरा’ सावित भैदिन्छ । यो तपाई हामीमध्ये धेरैले भोगेको सत्य हो । जापानी भाषा सिक्न र जान्नका लागि व्यक्तिपिच्छे फरक-फरक तरिका हुन सक्छन् । कतिले घोकेरै सिक्छन्, कसैले सुनेर, कसैले हेरेर त कसैले पढेर । आउनुस्, दैनिक प्रयोग गरिने सामान्य वाक्याँशहरु सिकौँ ।

1.शुभ-प्रभात – おはようございます。( ओहायोउ गोजाईमास )

2.शुभ दिउँसो – こんにちは ( कोननिचिवा )

3.शुभ सन्ध्या – こんばんは ( कोनबान्वा )

4.शुभ रात्री – お休みなさい。(ओयासुमी नासाई )

5.तपाईलाई कस्तो छ ? – お元気ですか?(ओगेन्की देस्का? )

6.ठीक छ -大丈夫です。(दाईज्योबु देस् ।)

7.खाना खानु भयो ? – 食事はしましたか?(स्योकुजीवा सिमासीताका? )

8.धन्यवाद – ありがとうございます(आरीगातोउ गोजाइमास्)

9.तपाईको नाम के हो? – お名前は何ですか?(ओनामाएवा नान देस्का?)

10.मेरो नाम राम हो ।- 私の名前はラムです。(वातासीनो नामाएवा रैम्प देस्)

11.माफ गर्नुहोस्। – すみません(सुमिमासेन) , ごめんなさい(गोमेन्नासाई)

12.मैले हुझिन ।- 理解できませんでした。(रिखाई देकिमासेन देसिता)

13.मैले बुझे ।- わかりました。(वाकारीमासिता)

14.फेरी भेटौला ।- また会いましょう。(माता आइमास्योउ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *