जानकारी, भाषा

जापानमा काम अथवा कलेजमा आबेदन दिदाँ अन्तरबार्तामा सोधिने केही प्रश्नहरु

१.自己紹介をお願いします(जीको स्योउखाइ वो ओनेगाईसिमास ) - तपाईको बारेमा भव्नुहोस् ।

कहिले कही जापानमा कामको लागि अथवा कुनै छात्रवृत्तिको अन्तरबार्ता दिदाँ प्रश्न प्रष्टसँग नसुन्न अथवा नबुझ्न सकिन्छ तर यदि हजुरले 自己紹介 (जिको स्योउखाइ ) सुन्नु भयो भने अन्तरबार्ता गर्ने मानिसले तपाईलाई ‘तपाईको बारेमा भन्नुहोस् ‘ सोध्व खोजेको भनेर बुझ्नुपर्छ । यसको उत्तर दिदाँ तराईले आफ्नो नाम , देश , कलेजको नाम , आफ्नो उमेर नछुटाई कन भन्नुहोला । अन्तरबार्ता दिदाँ नम्र शब्दहरु प्रयोग गरी उत्तर दिन जरुरी छ ।

२.私たちの会社について何を知っていますか? (वातासीताची नो खाईस्या नि चुईते नानी वो सित्ते ईमास्का ? ) – हाम्री कम्पनीको बारेमा हजुरलाई के थाहा छ ?

३.私たちの会社がどの様な製品を作っているか,どんな製品に使われているかご存知ですか(वातासीताची नो खाईस्या गा दोनो योउना सेइहिन वो चुकुत्ते ईरुका , दोन्ना सेईहिन नी चुखावारेते ईरुका गोजोन्जी देस्का ) – हाम्रो कम्पनीले के उत्पादन गर्दै छ र कस्तो सामान प्रयोग गर्छ , के हजुरलाई थाहा छ ?

४.応募動機を教えてください(औउबोदोउकि वो ओसिएत्ते कुदासाइ ) – तपाईले यो पदको लागि किन आबेदन दिनु भएको हो ? कहिले कही सोही प्रश्न बिभिन्न शब्दहरु प्रयोग गरी सोध्न पनि सकिन्छ जस्तै ,志望動機,応募した理由(सिबोउदोउकी,ओउबोसिता रि्युउ), 志望理由(सिबोउरि्युउ )

५.長所と短所を教えてください. च्योउस्यो तो तान्स्यो ओ ओसिएत्ते कुदासाई ) – तपाईको राम्रो र नराम्रो बानी भन्नुहोस् ।

६.あなたの夢はなんですか(आनतानो युमे वा नान देस्का ) – तपाईको सपना के हो ?


यदि कलेजको लागि अन्तरबार्ता दिदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई तलको प्रश्नहरु सोध्नसक्छ ।

७.なぜこの大学।専門学校を選んだ(नाजे कोनो दाईगाकु/ सेन्मोन् गाक्कोउ वो एरान्दा )- यो विश्वविद्यालय/ कलेज रोज्नुको कारण के हो ?

८.なぜこの科目を選んだ(नाजे कोनो खामोकु वो एरान्दा ) यो बिषय रोज्नुको कारण के हो ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *