शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ५ – 出 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

出 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला ।

खान्जी पाठ ५ – 出

उच्चहरण – दे,स्युचु

अर्थ – बाहिर जाने ढोका वा बाटो, निस्कनु

यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु –

出世 ( स्युस्से ) – सफल जीवन

出版 ( स्यूप्पान ) – प्रकाशन

出席 ( स्युसेकी ) – उपस्थिति, हाजिरी

出血 ( स्युक्केचु )  – रगत बग्ने

出口 ( देगुची ) – बाहिर जाने ढोका वा बाटो

出番 ( देबान )  – निस्कने पालो

出発 ( स्युपाचु ) – प्रस्थान गर्नु , छाड्नु

出張 ( स्युच्योउ ) – व्यापारिक यात्रा

出身 ( स्युस्सिन ) – जन्म/स्थाई बासस्थान भएको ठाउँ

選出 ( सेंस्युचु ) – धेरैमध्ये बाट एक व्यक्ति वा समूह छान्नु,चुनाव

出生 ( स्युस्स्योउ )- जन्म

出荷 ( स्युक्का ) – जलमार्गबाट सरसामग्री वसारपसार गर्ने काम

出店 ( देमिसे ) – स्टल

申出 ( मोउसीदे ) – प्रस्ताव, अनुरोध, प्रतिवेदन, सुचना

出現 ( स्युचुगेन ) – स्वरुप

出勤 ( स्युक्किन ) – काम मा जानु , काम मा हुनु

救出 ( क्युउस्युचु ) – उद्वार

出社 ( स्युस्स्या ) – काम मा जानु

出場 ( स्युचुज्योउ )  – स्टेजमा प्रस्तुति

脱出 ( दास्युचु ) – उम्कनु, बाहिर निस्कनु

家出 ( इएदे ) – घर छोडेर हिड्नु

出港 ( स्युक्कोउ )- प्रस्थान (पानी जहाज)

出来事 (देकिगोतो) – आक्स्मिक घटेको घटना

出入り ( देइरी )  – आउने र जाने

出会い ( देआइ ) – भेटघाट

思い出 ( ओमोईदे )  – संझना

見出し ( मिदासी ) – कुनै अखबार वा पत्रीका को पाना मा छापिएको लेख को शिर्षक

引出し ( हिकिदासि )- दराज,खण्ड खण्ड परेको दराज

出向 ( स्युक्कोउ ) – अस्थायी सरुवा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *