शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ४ – 天 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

天 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला ।

उच्चहरण – तेन,

अर्थ – स्वर्ग, आकाश, राजकिय

यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु –

 • 天然(तेन्नेन) – प्रकृती
 • 天才 ((तेन्साइ)– प्रतिभाशाली
 • 天気(तेन्की) – मौसम
 • 天国(तेन्गोकु) – स्वर्गीक ठाँउ
 • 天井(तेन्जोउ) – छानाको भित्री भाग वा छ्तको तल्लो भाग
 • 天候(तेन्कोउ)– मौसम
 • 天災(तेन्साइ)– प्राकृतिक प्रकोप
 • 天使(तेन्साइ)– देवदुत, सुन्दर व अबोध मनिस
 • 天為(तेन्इ) – अनुकुल समयमा भएको
 • 楽天 ( राकुतेन ) – आशावाद, साकारात्मक सोच भएको
 • 仰天 ( ग्योउतेन )  – छक्क पर्नु
 • 雨天 ( उतेन )  – वर्षा हुने मौसम
 • 天理 ( तेनरी ) – प्राकृतिक नियम
 • 天命 ( तेन्मेइ ) – भाग्य, कर्म
 • 天敵 ( तेन्तेकी )  – प्राकृतिक दुश्मन
 • 天辺 ( तेप्पेन )  – शिखर
 • 晴天 ( सेइतेन )  – राम्रो मौसम
 • 天職 (( तेन्स्योकु )  – पेशा
 • 昇天 ( स्योउतेन ) – मृत्‍यु
 • 露天 ( रोतेन )  – खुल्ला हावा
 • 天分 ( तेन्बुन )  – प्रतिभा
 • 天明 ( तेनमेइ ) – उषाकाल
 • 天雷 ( तेनराइ ) –  गर्जन, गडगडाहट, बादल गर्जनु
 • 天地 (तेन्ची)  – आकास पातल
 • 天下 ( तेन्का )  – विश्व, ब्रम्हाण्ड
 • 天皇 ( तेननोउ )– जापानको सम्राट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *