शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ २ – 友 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

खान्जी पाठ २ – 友

友 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला ।

खान्जी पाठ २ – 友

उच्चहरण – युउ,तोमो

अर्थ – साथी

यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु –

 • 友 ( तोमो ) – साथी
 • 友人 ( युउजिन ) – साथी
 • 友情 ( युउजोउ ) – मित्रता, मैत्री
 • 友達 ( तोमोदाची ) – साथी
 • 旧友 ( क्युउयुउ )  – पुरानो साथी
 • 親友 ( सिनयुउ ) – घनिष्ठ मित्र
 • 僚友 ( र्योउयुउ ) – सहकर्मी, सहपाठी
 • 友愛 ( युउआइ ) – भ्रात्रित्व, बन्धुत्व
 • 友好 ( युउकोउ ) – मित्रता, मैत्री
 • 級友 ( क्युउयुउ ) कक्षा, विद्यालय या विश्वविध्यालय मा सँगै पढेको साथी
 • 友邦 ( युउहोउ ) – मित्र राष्ट्र
 • 友誼 ( युउगी ) – मित्रता, मैत्री
 • 友好的 ( युउकोउतेकी ) – सौहार्दपूर्ण, मिल्ने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *